לימוד אקסל

לפניכם עשרות סרטוני וידאו ללימוד אקסל בחינם, החל מרמת "אקסל למתחילים" ועד לרמת "אקסל למתקדמים".

לנוחיותכם אתם יכולים לצפות בסרטוני ההדרכה באתר עצמו או ישירות בערוץ "excelist" ביוטיוב סרטי הדרכת אקסל הם בחינם ומיועדים עבורכם לשיפור רמת הידע שלכם בתוכנת אקסל ובשילוב עם לימוד עצמי ניתן להגיע לרמה טובה מאוד באקסל הדרכת אקסל על – אקסל פונקציות, נוסחאות באקסל, יצירת טבלאות אקסל, טבלת ציר, איך משתמשים באקסל ועוד אין ספור טריקים לעבודה נכונה.
קורס האקסל כולו באיכות תמונה וסאונד גבוהים. באפשרותכם לכוון את איכות התמונה בכול סירטון ע"י לחיצה בתחתית מסך הוידיאו
על "הגדרות" ובחירה באפשרות 720P להסבר ויזואלי מפורט
מאחר והאקסל היא תוכנה רחבה ומגוונת מאוד וניתן לעשות עליה אין ספור הדרכות אקסל, דעו כי מעת לעת יתווספו סרטוני הדרכה נוספים.
מומלץ לשלב עם סרטוני הלימוד עם החבילה "אקסלימוד״ – תרגילים באקסל.
לאחר שתסיימו את קורס זה (אפשר גם במקביל) תוכלו להתקדם עוד עם קורס הוידאו "טיפים באקסל"

לימוד אקסל, שיעור מספר 1 – מבוא לאקסל, (מתחילים ללמוד אקסל) – אקסל למתחילים.

תוכן הלימוד – מבוא לאקסל, מה זה אקסל, למה זה טוב, אקסל למתחילים, שיטת הלימוד שלי.

לימוד אקסל, שיעור מספר 2 – מושגי בסיס באקסל חלק א'

תוכן הלימוד – חוברות עבודה, הוספת גיליונות, הסרת גיליונות, שמירה ומיקום קבצים, אקסל למתחילים.

לימוד אקסל, שיעור מספר 3 – מושגי בסיס באקסל חלק ב'

תוכן הלימוד – לשונית "בית", גזור, העתק, הדבק, עיצוב פונט, עיצוב תאים וצבעים, אקסל למתחילים.

לימוד אקסל, שיעור מספר 4 – מושגי בסיס באקסל חלק ג'

תוכן הלימוד – לשונית בית, עיצוב מספרים, עיצוב תאריכים, עיצוב אחוזים, עיצוב טקסט, עיצוב מטבע, אקסל למתחילים.

לימוד אקסל, שיעור מספר 5 – תאים עמודות ושורות

תוכן הלימוד – סגנונות עיצוב, הוספת תאים, מחיקת תאים, הוספת עמודות, מחיקת עמודות, הוספת שורות, מחיקת שורות, אקסל למתחילים

לימוד אקסל, שיעור מספר 6 – ידית המילוי

תוכן הלימוד – ידית המילוי, שימוש בעכבר, גרירת תאים, רצף תאים

לימוד אקסל, שיעור מספר 7 – תא באקסל / תאים באקסל

תוכן הלימוד – חישובים בסיסים, הפניות לתאים, איך תא פועל, פעולות חשבון בתוך התא

לימוד אקסל, שיעור מספר 8 – קיבוע נתונים של תאים

תוכן הלימוד – ערך מוחלט באקסל, קיבוע הפניות לתאים, קיבוע יחסי, קיבוע מוחלט, קיבוע חלקי

לימוד אקסל, שיעור מספר 9 – מבוא לנוסחאות / פונקציות אקסל + נוסחת SUM

תוכן הלימוד – מה זה נוסחה באקסל, סוגי נוסחאות / פונקציות, איך נוסחה עובדת, פונקציית SUM

לימוד אקסל, שיעור מספר 10 – נוסחת AVERAGE

תוכן הלימוד – נוסחת AVERAGE, נוסחת ממוצע, משמעות תאים ריקים

לימוד אקסל, שיעור מספר 11 – נוסחת COUNT + COUNTA

תוכן הלימוד – נוסחאות COUNT + COUNTA, נוסחאות ספירה, הבדל בין הנוסחאות

לימוד אקסל, שיעור מספר 12 – נוסחת MIN + MAX

תוכן הלימוד – נוסחאות MIN + MAX, מינימום, מקסימום – על: מספרים, תאריכים, אחוזים, שעות

לימוד אקסל, שיעור מספר 13 – נוסחת תנאי IF

תוכן הלימוד – פונקציית IF, פונקציית תנאי בסיסית באקסל

לימוד אקסל, שיעור מספר 14 – שימוש בסיסי בטקסט

תוכן הלימוד – שימוש בטקסט, תא ריק, גרשיים כפולות, תא ריק

לימוד אקסל, שיעור מספר 15 – נוסחת ROW

תוכן הלימוד – פונקציית ROW, שילוב בין פונקציות ROW + IF

לימוד אקסל, שיעור מספר 16 – נוסחת COLUMN

תוכן הלימוד – פונקציית COLUMN בתור המקבילה לפונקציית ROW

לימוד אקסל, שיעור מספר 17 – נוסחאות ROWS + COLUMNS

תוכן הלימוד – נוסחת ROWS, נוסחת COLUMNS, נוסחאות להחזרת מספר שורות ועמודות בטווח, שימוש בסיסי

תוכן הלימוד – פונקציית VLOOKUP היא פונקציית חיפוש נתון בתוך טווח של נתונים.

לימוד אקסל, שיעור מספר 19 – נוסחת חיפוש HLOOKUP

תוכן הלימוד – פונקציית HLOOKUP היא נוסחת חיפוש נתון בתוך טווח של נתונים, נוסחת חיפוש

לימוד אקסל, שיעור מספר 20 – נוסחת חיפוש INDEX

תוכן הלימוד – נוסחת / פונקציית INDEX היא נוסחת חיפוש של נתון מבוססת על מספר שורה ומספר עמודה

לימוד אקסל, שיעור מספר 21 – נוסחת חיפוש MATCH

תוכן הלימוד – נוסחת / פונקציית MATCH היא נוסחת חיפוש שמחזירה לנו את מספר השורה או העמודה של טווח

לימוד אקסל, שיעור מספר 22 – שילוב נוסחאות INDEX + MATCH

תוכן הלימוד – השילוב המנצח בין נוסחאות INDEX + MATCH לידי נוסחת חיפוש רבת עוצמה

לימוד אקסל, שיעור מספר 23 – עיצוב מותנה חלק א'

תוכן הלימוד – מהו עיצוב מותנה ? למה עיצוב מותנה משמש ? איך משתמשים בעיצוב מותנה ?

לימוד אקסל, שיעור מספר 24 – עיצוב מותנה חלק ב'

תוכן הלימוד – עיצוב מותנה על טווח תאים, קיבוע יחסי בעיצוב מותנה, קיבוע מוחלט בעיצוב מותנה, קיבוע חלקי בעיצוב מותנה.

לימוד אקסל, שיעור מספר 25 – עיצוב מותנה חלק ג'

תוכן הלימוד – מספר עיצובים מותנים על אותו טווח, ניהול סדר עדיפות של עיצובים מותנים כאשר מספר תנאים מחזירים את הערך TRUE

לימוד אקסל, שיעור מספר 26 – עיצוב מותנה חלק ד'

תוכן הלימוד – סקירה כללית על הכפתורים והפונקציות המובנות בכפתור העיצוב המותנה.

לימוד אקסל, שיעור מספר 27 – נוסחת LEFT

תוכן הלימוד – נוסחת LEFT היא נוסחת טקסט שמחזירה את מספר התווים מצד שמאל.

לימוד אקסל, שיעור מספר 28 – נוסחת RIGHT

תוכן הלימוד – נוסחת RIGHT היא נוסחת טקסט שמחזירה את מספר התווים מצד ימין של הטקסט.

לימוד אקסל, שיעור מספר 29 – נוסחת MID

תוכן הלימוד – נוסחת MID היא נוסחה שמחזירה לנו מספר תווים מאמצע טקסט.

לימוד אקסל, שיעור מספר 30 – נוסחת LEN

תוכן הלימוד – נוסחת LEN. הנוסחה מחזירה את מספר התווים שיש בתא

לימוד אקסל, שיעור מספר 31 – LEFT + RIGHT + MID + LEN שילוב נוסחאות

תוכן הלימוד – כיצד ניתן לשלוף חלק מטקסט מתוך טקסט משתנה. בשיעור יש שימוש בנוסחאות LEFT, RIGHT, MID, LEN

לימוד אקסל, שיעור מספר 32 – פונקציית TRIM

תוכן הלימוד – נוסחת TRIM שהיא נוסחה שמנקה עבורנו סימני רווח מיותרים מתוך טקסט.

לימוד אקסל, שיעור מספר 33 – פונקציית SEARCH

תוכן הלימוד – בשיעור זה נלמד על נוסחת SEARCH שהיא נוסחה שמחזירה את מספר התו בתוך תא טקסט.

לימוד אקסל, שיעור מספר 34 – שילוב נוסחאות TRIM + SEARCH + LEFT + RIGHT + LEN

תוכן הלימוד – שילוב נוסחאות טקסט TRIM + SEARCH + LEFT + RIGHT + LEN על מנת לפצל תאים שמכילים שמות + שמות משפחה באותו התא לשני תאים נפרדים שמכילים שם פרטי ושם משפחה.

לימוד אקסל, שיעור מספר 35 – קיצורי מקשים

תוכן הלימוד – קיצורי מקשים במקלדת

לימוד אקסל, שיעור מספר 36 – נוסחת TODAY

תוכן הלימוד – נוסחת / פונקציית TODAY שמחזירה לנו את התאריך העדכני של "היום".

לימוד אקסל, שיעור מספר 37 – פונקציות YEAR + MONTH + DAY

תוכן הלימוד – כיצד פועלות נוסחאות תאריך YEAR, MONTH, DAY. המשמעות של SERIAL NUMBER, פירוק תאריך למספרים.

לימוד אקסל, שיעור מספר 38 – נוסחת DATE

תוכן הלימוד – נוסחת DATE איחוד מספרים לתאריך, יצירת תאריך חדש.

לימוד אקסל, שיעור מספר 39 – נוסחת EOMONTH

תוכן הלימוד – פונקציית EOMONTH החזרת התאריך האחרון של חודש, ביחס לתאריך בסיס.

לימוד אקסל, שיעור מספר 40 – פונקציית EDATE

תוכן הלימוד – יצרת רצף תאריכים באמצעות נוסחת EDATE, קפיצה בחודשים לפי תאריך בסיס

לימוד אקסל, שיעור מספר 41 – שילוב נוסחאות תאריך יחד

תוכן הלימוד – נוסחאות EDATE + ROW + EOMONTH + DAY + IF + YEAR, ושימוש בהן יחד.

לימוד אקסל, שיעור מספר 42 – פונקציית AND

תוכן הלימוד – נוסחת AND בתוך נוסחת IF – נוסחת תנאים מרובים

לימוד אקסל, שיעור מספר 43 – פונקציית OR

תוכן הלימוד – נוסחת OR בתוך נוסחת IF – נוסחת תנאים מרובים

לימוד אקסל, שיעור מספר 44 – פונקציית SUMIF

תוכן הלימוד – אקסל SUMIF, פעולת SUM עם אופציה לתנאי אחד

לימוד אקסל, שיעור מספר 45 – פונקציית COUNTIF

תוכן הלימוד – פעולת ספירת תאים עם תנאי

לימוד אקסל, שיעור, מספר 46 – פונקציית AVERAGEIF

תוכן הלימוד – AVERAGEIF, פעולת ממוצע על תאים שעומדים בתנאי.

לימוד אקסל, שיעור מספר 47 – כפתור "עיצוב תאים"

תוכן הלימוד – כפתור "מספר" – עיצוב תאריכים, עיצוב, שעות, עיצוב מספרים, עיצוב אישי.

לימוד אקסל, שיעור מספר 48 – הדפסה באקסל

תוכן הלימוד – הדפסה באקסל סימון טווח להדפסה, הדפסת הטווח, רכז בעמוד אחד.

לימוד אקסל, שיעור מספר 49 – לשונית "תצוגה"

תוכן הלימוד – פריסת עמוד, קווי רשת, שורת נוסחאות, כותרות, הקפאת חלונית, פיצול המסך, רזולוצית מסך

לימוד אקסל, שיעור מספר 50 – מתן שם לטווח

תוכן הלימוד – לשונית "נוסחאות", מנהל שמות, הגדר שם, מתן שם לטווח, מחיקת שם

לימוד אקסל, שיעור מספר 51 – מיון וסינון

תוכן הלימוד – לשונית "בית", מיון טקסט, מיון תאריכים, סינון טקסט, מיון מותאם אישית

לימוד אקסל, שיעור מספר 52 – הפניה לגליון אחר

תוכן הלימוד – כיצד יוצרים הפניה לגיליון אחר.

לימוד אקסל, שיעור מספר 53 – יצירת הערות

תוכן הלימוד – הוספת הערה, תצוגת כל הערות, חלקן, מחיקת הערה, לשונית "סקירה".

לימוד אקסל, שיעור מספר 54 – הוספת תרשים

תוכן הלימוד – הוספת גרף, הוספת תרשים, הגדלה והקטנה של קנה מידה, היפוך תרשים ימין ושמאל.

לימוד אקסל, שיעור מספר 55 – עיצוב תרשים

תוכן הלימוד – עיצוב בסיסי של תרשימים וגרפים, עיצוב גופן של גרף וצבעי רקע

לימוד אקסל, שיעור מספר 56 – בחירה מרשימה

תוכן הלימוד – בחירה מרשימה, יצירת רשימה נפתחת בתא, מתן שם לטווח

לימוד אקסל, שיעור מספר 57 – פונקציית OFFSET

תוכן הלימוד – פונקציית OFFSET נוסחה להחזרת תא או טווח יחסי, סידור מחדש של נתונים, חישוב על טווח יחסי, נוסחת ROW

לימוד אקסל, שיעור מספר 58 – פונקציית ADDRESS

תוכן הלימוד – החזרת כתובת של תא בגיליון, החזרת כתובת של תא בגיליון אחר, החזרת כתובת של טווח

לימוד אקסל, שיעור מספר 59 – יצירת לינקים היפרקישורים HYPERLINKS

תוכן הלימוד – פריסת עמוד, קווי רשת, שורת נוסחאות, כותרות, הקפאת חלונית, פיצול המסך, רזולוצית מסך

לימוד אקסל, שיעור מספר 60 – פונקציית ROUND

תוכן הלימוד – עיגול מספרים, עיגול לפני הנקודה העשרונית, עיגול לעשרות, עיגול למאות עיגול לאלפים

לימוד אקסל, שיעור מספר 61 – נעילת קובץ חוברת עבודה עם קוד סיסמה

תוכן הלימוד – כיצד מפעילים את פונקציית נעילת קובץ חוברת העבודה עם קוד סיסמה.

לימוד אקסל, שיעור מספר 62 – הגנה על תאים

תוכן הלימוד – הגנה, נעילת, הסתרת תאים נוסחאות, פונקציות בגיליון

לימוד אקסל, שיעור מספר 63 – הגנה על גיליונות

תוכן הלימוד – הגנה על מבנה חוברת העבודה, הגנה על גיליונות וחלונות.

לימוד אקסל, שיעור מספר 64 – גיליונות מוסתרים

תוכן הלימוד – הסתרת גיליונות

לימוד אקסל, שיעור מספר 65 – סוגי שגיאות

תוכן הלימוד – סוגי שגיאות / ERROR באקסל, סוגי שגיאות / ERROR באקסל, DIV/0 , N/A , NAME? , NULL , NUM , REF , VALUE , הפניה מעגלית

לימוד אקסל, שיעור מספר 66 – נוסחת IFERROR – טיפול בשגיאות

תוכן הלימוד – נוסחת IFERROR , זוהי נוסחה שמטפלת בכול סוגי השגיאות, הנוסחה מחזירה את בקשת המשתמש במקרה של ERROR

לימוד אקסל, שיעור מספר 67 - PIVOT TABLE / פיבוט / טבלת ציר

תוכן הלימוד – פיבוט אקסל, טבלת ציר, PIVOT TABLE – הוא כלי של אקסל לניתוח טבלאות ומסדי נתונים בקלות.

לימוד אקסל, שיעור מספר 68 – נוסחת ABS – ערך מוחלט

תוכן הלימוד – בשיעור זה נלמד על נוסחת ABS , זוהי נוסחה שמחזירה ערך מוחלט של מספר.

לימוד אקסל, שיעור מספר 69 – טבלאות

תוכן הלימוד – בשיעור זה נלמד על טבלאות, מהן טבלאות באקסל, כיצד מעצבים אותן, הוספת שורות בטבלה, הוספת עמודות בטבלה, מתן שם דינמי בטבלה, שורת סיכום, המרה לטווח, נוסחאות אוטומטיות והפניות לשדות.

לימוד אקסל, שיעור מספר 70 – נוסחת MOD

תוכן הלימוד – בשיעור זה נלמד על נוסחת MOD – שהיא נוסחה שמחזירה לנו את השארית של חלוקה בין שני מספרים, אך באמצעות נוסחה זו ניתן ליצור כל מיני נוסחאות חכמות.

זה לא נגמר פה...

רוצים עוד טיפים ?

היכנסו אל -> טיפים באקסל קורס וידאו חדש לטיפים באקסל

דילוג לתוכן