לימוד אקסל, שיעור מספר 34 - שילוב נוסחאות TRIM + SEARCH + LEFT + RIGHT + LEN

תוכן בשיעור – בשיעור נשלב נוסחאות טקסט TRIM + SEARCH + LEFT + RIGHT + LEN על מנת לפצל תאים שמכילים שמות + שמות משפחה באותו התא לשני תאים נפרדים שמכילים שם פרטי ושם משפחה.

דילוג לתוכן