לימוד אקסל, שיעור מספר 48 - הדפסה באקסל

תוכן השיעור – בשיעור נראה כיצד להדפיס באקסל, סימון טווח להדפסה, הדפסת הטווח וריכוז בעמוד אחד.

דילוג לתוכן