מדריך אקסל

מהי תוכנת אקסל ?

מדריך אקסל זה מסביר מהי תוכנת אקסל, מה השימושים העקריים שלה, מהם גרסאות האקסל השונות שיצאו במרוצת השנים, תוכנות מתחרות לחבילת אופיס ותוכנות נוספות בחבילת אופיס.

פתיחת נעילות מאקרו לגרסת אקסל 2007

מדריך אקסל זה מסביר כיצד הופכים את הגדרות המאקרו שבאקסל לזמינות.
המדריך מתייחס לגרסת אקסל 2007 בעברית.

פתיחת נעילות מאקרו לגרסת אקסל 2010,2013,2016

מדריך אקסל זה מסביר כיצד הופכים את הגדרות המאקרו שבאקסל לזמינות.
המדריך מתייחס לגרסאות אקסל 2010, 2013, 2016  בעברית.

מה גרסת האקסל / אופיס שלי וכמה סיביות (BIT) הגרסה שלי

אם גם אתם "סובלים" מאטיות בקבצי האקסל שלכם אז דעו שאתם לא היחידים, זוהי תופעה נפוצה שהסיבות לאטיות יכולות לנבוע ממגוון סיבות ופעמים רבות ממספר סיבות גם יחד.
מדריך אקסל זה מנסה להסביר את הסיבות המגוונות לקבצים איטים באקסל ומציע לחלקן פתרונות.

מה גרסת האקסל / אופיס שלי וכמה סיביות (BIT) הגרסה שלי

מדריך אקסל זה מסביר כיצד בודקים מה גרסת האקסל שמותקנת על המחשב וכמה סיביות (BIT) גרסה זו.

נעילה ופתיחה של קובץ אקסל עם סיסמה

באפשרותכם להצמיד סיסמה לחוברת העבודה שלכם, אשר תופיע בכול פעם שחוברת העבודה תפתח.

המדריך רלוונטי לגרסאות אקסל 2010, 2013, 2016

נעילה של מבנה חוברת עבודה וגיליונות

נעילה ופתיחה של קובץ אקסל עם סיסמה באפשרותכם לנעול את הגישה אל מבנה חוברת העבודה שלכם, משמע מניעת האפשרות להוסיף גיליונות, למחוק גיליונות, לשנות שמות של גיליונות, להסתיר גיליונות, ולהציג גיליונות.

המדריך רלוונטי לגרסאות אקסל 2007, 2010, 2013, 2016

חישוב ספרת ביקורת

מהו האלגוריתם שמחולל את ספרת הביקורת במספר ת.ז הזהות ומספר כרטיסי האשראי שלכם.