טיפים באקסל

לפניך קורס אקסל בנושא ״טיפים באקסל״ לעבודה מהירה ויעילה על אקסל.

קורס זה הוא קורס חינם שמכיל מכיל 20 טיפים באקסל.

אם אהבת את הקורס תוכל להרחיב אותו עם הקורס המלא שמכיל 101 טיפים באקסל, למידע נוסף: 101 טיפים באקסל

טיפ אקסל 1 - הזנת נתונים אל טווח מסומן

טיפ אקסל 2 - העתקת ערך מתא עליון

טיפ אקסל 3 - התאריך של היום

טיפ אקסל 4 - שכפול גיליון מהיר

טיפ אקסל 5 - ציור גבולות

טיפ אקסל 6 - קווי רשת

טיפ אקסל 7 - גבול אלכסוני

טיפ אקסל 8 - הוספת שורות או עמודות במכה אחת

טיפ אקסל 9 - הזנת ערך או נוסחה לטווח תאים במכה אחת

טיפ אקסל 10 - טרנספוזיציה

טיפ אקסל 11 - הזנת SUM מהיר ללא הקלדה

טיפ אקסל 12 - תאריך עברי באקסל

טיפ אקסל 13 - שורת מצב

טיפ אקסל 14 - פעולות על גיליונות מרובים

טיפ אקסל 15 - גרירה חכמה

טיפ אקסל 16 - מעבר מהיר בין קבצי אקסל

טיפ אקסל 17 - עיצוב מספר כאלפים K

טיפ אקסל 18 - הוספת סמלים וי ואיקס

טיפ אקסל 19 - שימוש במיזוג תאים

טיפ אקסל 20 - גרף קו ישר

אהבת את הטיפים ?

היכנס אל הקורס המלא