טיפים באקסל

לפניך קורס אקסל בנושא ״טיפים באקסל״ לעבודה מהירה ויעילה על אקסל.

טיפ אקסל 1 - הזנת נתונים אל טווח מסומן

טיפ אקסל 2 - העתקת ערך מתא עליון

טיפ אקסל 3 - התאריך של היום

טיפ אקסל 4 - שכפול גיליון מהיר

טיפ אקסל 5 - ציור גבולות

טיפ אקסל 6 - קווי רשת

טיפ אקסל 7 - גבול אלכסוני

טיפ אקסל 8 - הוספת שורות או עמודות במכה אחת

טיפ אקסל 9 - הזנת ערך או נוסחה לטווח תאים במכה אחת

טיפ אקסל 10 - טרנספוזיציה

טיפ אקסל 11 - הזנת SUM מהיר ללא הקלדה

טיפ אקסל 12 - תאריך עברי באקסל

טיפ אקסל 13 - שורת מצב

טיפ אקסל 14 - פעולות על גיליונות מרובים

טיפ אקסל 15 - גרירה חכמה

טיפ אקסל 16 - מעבר מהיר בין קבצי אקסל

טיפ אקסל 17 - עיצוב מספר כאלפים K

טיפ אקסל 18 - הוספת סמלים וי ואיקס

טיפ אקסל 19 - שימוש במיזוג תאים

טיפ אקסל 20 - גרף קו ישר