לימוד אקסל, שיעור מספר 17 - נוסחאות ROWS + COLUMNS

תוכן השיעור – נוסחת ROWS, נוסחת COLUMNS הן נוסחאות להחזרת מספר שורות ועמודות בטווח.

דילוג לתוכן