לימוד אקסל, שיעור מספר 24 - עיצוב מותנה חלק ב'

תוכן בשיעור – בשיעור נלמד על עיצוב מותנה על טווח תאים, קיבוע יחסי בעיצוב מותנה, קיבוע מוחלט בעיצוב מותנה, קיבוע חלקי בעיצוב מותנה.

דילוג לתוכן