לימוד אקסל, שיעור מספר 41 - שילוב נוסחאות תאריך יחד

תוכן השיעור – בשיעור נעשה שימוש בנוסחאות EDATE + ROW + EOMONTH + DAY + IF + YEAR יחד.

דילוג לתוכן