לימוד אקסל, שיעור מספר 25 - עיצוב מותנה חלק ג'

תוכן בשיעור – בשיעור נלמד על מספר עיצובים מותנים על אותו טווח, ניהול סדר עדיפות של עיצובים מותנים כאשר מספר תנאים מחזירים את הערך TRUE.

דילוג לתוכן