לימוד אקסל, שיעור מספר 49 - לשונית "תצוגה"

תוכן השיעור – בשיעור נסקור את הפונקציות פריסת עמוד, קווי רשת, שורת נוסחאות, כותרות, הקפאת חלונית, פיצול המסך, רזולוציית מסך.

דילוג לתוכן