לימוד אקסל, שיעור מספר 18 - נוסחת חיפוש VLOOKUP

תוכן השיעור – בשיעור נלמד על נוסחת / פונקציית VLOOKUP שהיא נוסחת חיפוש נתון בתוך טווח של נתונים.