לימוד אקסל, שיעור מספר 4 - מושגי בסיס באקסל חלק ג'

תוכן השיעור – השיעור עוסק בכפתורים של לשונית "בית", בעיצוב מספרים, עיצוב תאריכים, עיצוב תא כאחוז, עיצוב תא טקסט ועיצוב תא מטבע ועוד.

דילוג לתוכן