לימוד אקסל, שיעור מספר 20 - נוסחת חיפוש INDEX

תוכן בשיעור – בשיעור נלמד על נוסחת / פונקציית INDEX שהיא נוסחת חיפוש של נתון שמתבססת על חיפוש לפי מספר שורה ומספר עמודה.

דילוג לתוכן