לימוד אקסל, שיעור מספר 31 - LEFT + RIGHT + MID + LEN שילוב נוסחאות

תוכן השיעור – בשיעור נלמד כיצד ניתן לשלוף חלק מטקסט מתוך טקסט משתנה. בשיעור יש שימוש בנוסחאות LEFT, RIGHT, MID, LEN.

דילוג לתוכן