לימוד אקסל, שיעור מספר 68 - נוסחת ABS - ערך מוחלט

תוכן השיעור – בשיעור זה נלמד על נוסחת ABS , זוהי נוסחה שמחזירה ערך מוחלט של מספר.