לימוד אקסל, שיעור מספר 32 - פונקציית TRIM

תוכן בשיעור – בשיעור נלמד על נוסחת TRIM שהיא נוסחה שמנקה עבורנו סימני רווח מיותרים מתוך טקסט.

דילוג לתוכן