נעילה של מבנה חוברת עבודה וגיליונות

במדריך הבא תוכלו לראות כיצד נועלים את מבנה חוברת העבודה והגיליונות.
באפשרותכם למנוע מהמשתמשים בקבצים שלכם להוסיף גיליונות, למחוק גיליונות, לשנות שמות של גיליונות, להסתיר גיליונות, ולהציג גיליונות, מניעה של אפשרויות אלו מכונה "הגנה על מבנה חוברת עבודה".

ניתן להגן עם סיסמה, משמע שהמשתמש יהיה חייב סיסמה בכדי לפתוח אפשרויות אלו וניתן להגן ללא סיסמה (מיועד בעיקר למניעת טעויות אנוש) משמע שבכדי לפתוח אפשרות זו, מספיק רק ללחוץ על הכפתור שמבטל פעולה זו.

 

בכדי לנעול את מבנה חוברת העבודה יש ללחוץ על "סקירה" -->>"הגנת חוברת עבודה"

1 הגנת מבנה

בחלונית שנפתחה יש להחליט האם אנחנו מעוניינים שהמשתמש יידרש להזין סיסמה בכדי לשחרר את הנעילה או לא.
במידה ונשאיר את תיבת הסיסמה ריקה ונלחץ "אישור" , המשתמש לא יידרש להזין סיסמה במידה ונזין סיסמה (פעמיים לשם אימות) המשתמש יידרש להזין סיסמה בכדי לשחרר את הנעילה.

2 הגנת מבנה

אם לדוגמה ננסה עכשיו לשנות את שם הגיליון, האקסל ימנע מאיתנו לבצע זאת.

דילוג לתוכן