VLOOKUP

פונקציית vlookup (וילוקאפ) היא אחת הפונקציות המבוקשות ביותר באקסל.

אקסל vlookup היא פונקציית חיפוש שתפקידה להציג לנו ערך מאחת העמודות שנמצאות משמאל (או מימין בגיליון שמאל-לימין) לערך שחיפשנו בעמודה הימנית ביותר.

לפניך הסבר אודות פונקצייה זו ובתחתית הדף סרטון וידאו שמסביר את פונקציית vlookup.

תחביר של פונקציית VLOOKUP

=VLOOKUP(lookup_value , table_array , col_index_num , [range_lookup])

הסבר על VLOOKUP

=VLOOKUP(סוג התאמה , כמה עמודות לזוז , איפה מחפשים, מה מחפשים)

זה ממש לא מסובך, הפונקציית vlookup מקבלת 4 פרמטרים:

 1. פרמטר ראשון – lookup_value – (חובה) – הערך שאותו אנחנו מחפשים בתוך הטבלה.
 2. פרמטר שני – table_array – (חובה) – הטווח שעליו אנחנו מחפשים וממנו תגיע התוצאה. יש לשים לב שהעמודה הראשונה של הטווח היא העמודה שהפרמטר הראשון (lookup_value) מחפש את הערך בה.

 3. פרמטר שלישי – col_index_num – (חובה) – העמודה היחסית שתחזיר את התוצאה כאשר תמצא. כלומר כאשר הפרמטר הראשון (lookup_value) ימצא בעמודה הראשונה של הפרמטר השני (table_array) כמה עמודות נזוז בכדי להחזיר את התוצאה. אם למשל נכתוב בפרמטר זה 4 משמע נזוז ארבע עמודות שמאלה (בגיליון משמאל לימין, אם מדובר בגיליון מימין לשמאל זה יהיה ימינה), ונחזיר את הערך באותה שורה שנמצא ערך החיפוש.

 4. פרמטר רביעי – range_lookup – (אופציונאלי) – האם ההתאמה חייבת להיות מדויקת או משוערת.
  אם הערך שאותו אנחנו מחפשים הוא ערך נומרי (כלומר מספר/אחוז/תאריך) ולא טקסט חופשי, משמע נוכל להגיד לאקסל מה לעשות במידה והוא לא מצא התאמה בעמודת החיפוש.
  למשל נגיד וערך החיפוש שלנו בפרמטר הראשון הוא 100 ואנחנו מחפשים בתוך עמודה הראשונה בפרמטר השני ולא נמצא אף ערך שווה ל 100 בעמודת החיפוש, נוכל (אם נרצה כמובן) להחזיר ערך שאינו מדויק למשל 99.
  בכדי להורות לאקסל לחפש לפי התאמה מדויקת יש להזין בפרמטר זה 0 (או false שזה אותו הדבר), בכדי להורות לאקסל שאם הוא לא מצא התאמה מדויקת ״זה בסדר״ גם להחזיר לנו לפי ערך מקורב יש להציב בפרמטר זה את הערך 1 (או true שזה אותו הדבר).
  חובה לציין שהערך המקורב תמיד נבדק אחורנית, כלומר בהמשך לדוגמה שלנו אם לא נמצא הערך 100, האקסל יחפש 99 ואם גם זה לא נמצא הוא יחפש 98 וכו׳.. עד שימצא ואם לא ימצא נקבל NA משמע Not Available = לא זמין.

דוגמאות על VLOOKUP

וילוקאפ דוגמה 1

VLOOKUP

הסבר על וילוקאפ דוגמה 1

בדוגמה זו אנחנו מעוניינים למצוא את מספר הטלפון של הלקוח שכתוב בתא E13.
במקרה זה שם הלקוח הוא ״גרשון חיון״.

 1. כאן יש הפנייה אל תא C14 שם נמצא ״גרשון חיון״ שאותו אנחנו מחפשים בעמודה הראשונה של הטבלה.
 2. החיפוש מתבצע על העמודה הראשונה (עמודה A).
 3. כאשר האקסל יאתר את החיפוש המבוקש, כמה עמודות הוא צריך לזוז שמאלה בכדי להחזיר את הערך המבוקש, במקרה זה אנחנו מעוניינים במספר הטלפון, משמע 4, מאחר והמרחק בין העמודה הראשונה שבפרמטר הקודם לעמודה שאנחנו רוצים היא 4 עמודות (A=1,B=2,C=3,D=4)
 4. מאחר ואנחנו מחפשים טקסט אין לנו אפשרות לחפש ערך ״מקורב״, כלומר אם לא ימצא ערך, אין לנו אפשרות להחזיר ערך ״קרוב״ ולכן בפרמטר זה נזין 0 (או false).

וילוקאפ דוגמה 2

וילוקאפ

הסבר על וילוקאפ דוגמה 2

בדוגמה זו אנחנו מעוניינים למצוא את עלות הביטוח לפי גיל המבוטח.
כאן גיל הלקוח שלנו 26.7 וקל לראות שאין לנו ערך כזה בטבלה ובמקרה זה נרצה להחזיר ערך ״מקורב״.

 1. כאן יש הפנייה אל תא E10 שם נמצא גיל הלקוח
 2. החיפוש מתבצע על העמודה הראשונה (עמודה A).
 3. כאשר האקסל יאתר את החיפוש המבוקש, כמה עמודות הוא צריך לזוז שמאלה בכדי להחזיר את הערך המבוקש, במקרה זה אנחנו מעוניינים בעלות הביטוח, משמע 2.
 4. מאחר ואנחנו מחפשים ערך מספרי יש לנו אפשרות לחפש ערך ״מקורב״, כלומר אם לא ימצא ערך מדויק, האקסל יחזיר לנו ערך ״קרוב״ ולכן בפרמטר זה נזין 1 (או true).

סרטון וילוקאפ - VLOOKUP

סרטון אקסל VLOOKUP זה הוא חלק מסדרת ענק של קורס אקסל חינם של 70 סרטונים שניתן לצפייה כאן באתר אקסליסט.

מאות אלפי אנשים למדו אקסל במהלך השנים מקורס אקסל זה והפכו את עצמם למשתמשי אקסל מתקדמים בשימוש עצמי, באקדמיה ובשוק העבודה.

יחד עם קורס אקסל זה, ניתן לשלב גם ערכת תרגילים באקסל ("אקסלימוד"), ללימוד ותרגול מושלם, וכן.. בערכת תרגילי אקסל זו יש גם תרגול VLOOKUP ופתרונות לתרגילים אלו.

בנוסף לקורס אקסל זה, תוכלו לצפות בקורס החדש והייחודי באתר אקסליסט בנושא טיפים באקסל בכל נושא אפשרי.

דילוג לתוכן