מדריך תוכנת קומבט

לפניך סדרת מדריכי וידאו קצרים של תוכנת קומבט לאיחוד טבלאות וקבצי אקסל.

תוכל לצפות במדריך זה בחלקים (1-9 סרטונים) או בצפייה אחת מההתחלה ועד הסוף.

לרכישה או חידוש המנוי לתוכנת קומבט – איחוד טבלאות וקבצי אקסל, לחץ כאן..

תוכנת קומבט, המדריך המלא (סרטונים 1 עד 9 ברצף)

תוכן המדריך – כל הנושאים.

תוכנת קומבט, מדריך מספר 1 - טבלאות

תוכן המדריך – פתיחת טבלה חדשה, עדכון שם טבלה, שכפול טבלה קיימת, מחיקת טבלה.

תוכנת קומבט, מדריך מספר 2 - שדות

תוכן המדריך – הוספת שדה חדש, עדכון שדה קיים, מחיקת שדה, הזזת שדה ימינה או שמאלה.

תוכנת קומבט, מדריך מספר 3 - רשומות

תוכן המדריך – עדכון רשומה, הוספת רשומה, מחיקת רשומה, הזזת רשומה למעלה או למטה.

תוכנת קומבט, מדריך מספר 4 - איחוד קבצים

תוכן המדריך – תיקיית האיחוד, סוג קובץ השמירה, איחוד מידע.

תוכנת קומבט, מדריך מספר 5 - טבלאות תוספות

תוכן המדריך – הוספת שדה "מזהה", הוספת שדה "תאריך איחוד", הוספת שדה "שם תיקיה".

תוכנת קומבט, מדריך מספר 6 - הגדרות מתקדמות בשדות

תוכן המדריך – הגדרת "האם הנתון חובה", הגדרת "סוג נתונים", הגדרת "אימות תבנית נתונים", הגדרת "חוסר התאמה", הגדרת "עיצוב תבנית נתונים".

תוכנת קומבט, מדריך מספר 7 - הגדרות מתקדמות ברשומות

תוכן המדריך – הפניה אל מיקום הגיליון במקום שם הגיליון, הפניה אל מיקום השדה במקום שם השדה.

תוכנת קומבט, מדריך מספר 8 - הגדרות מערכת ויצוא

תוכן המדריך – הגדרות כלליות, הגדרות איחוד קבצים, הגדרות דוח חריגים, בחירת מדפסת, סיסמת כניסה, גיבוי מערכת, שחזור מערכת, אתחול מערכת, יצוא טבלה.

תוכנת קומבט, מדריך מספר 9 - קבצים גיליונות ושדות - תיקון שגיאות

תוכן המדריך – איתור שגיאות של שמות קבצים, איתור שגיאות של שמות גיליונות, איתור שגיאות של שמות שדות.