מדיניות פרטיות

הנאמר שלפניך כתוב בלשון זכר אך מופנה לשני המינים במידה שווה.

אתר "אקסליסט" מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ולכן הוחלט לפרסם את מדיניות האתר ביחס להגנת פרטיות המשתמשים.

מטרת המדיניות להסביר מהו הנוהל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר ומה נעשה עם המידע הנמסר על-ידם באתר או הנאסף בעת השימוש.

סוגי מידע

שלושה סוגי מידע אתה עשוי לספק באתר אקסליסט:

 1. בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך, דפים שגלשת בהם, זמן שהות, קישורים שלחצת ועוד, מידע זה אינו מזהה אותך אישית אלא זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.
 2. כל מידע שאתה מוסר ביודעין (מלבד פרטים שקשורים בתשלום) לדוגמה שם, כתובת או דוא"ל בעת רכישה או בעת הרשמה לאתר או לשירותי הדיוור (ניוזלטר) שלה, מידע זה משמש עבור הסיבה בגינה מסרת אותו ואינו משותף עם צד ג' כלשהו.
 3. מידע שאתה מספק אודות פרטי התשלום בעת רכישה של מוצרים שונים, המידע אינו נשמר באתר "אקסליסט" אלא מועבר ישירות On-Line בצורה אוטומטית ומאובטחת לחברת סליקת האשראי.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.

המידע שישמש את "אקסליסט" יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

"אקסליסט" מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר חידושים ועדכונים וכן מידע שיווקי ופרסומי, בכל עת תוכל לבטל את משלוח הדוא"ל ולחדול מקבלתו.

מסירת מידע לצד שלישי

המידע שלך לא יועבר לצד ג' כלשהו אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
 • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

אתר "אקסליסט" מכיל מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "אקסליסט" אינו מתחייב ששירותיו באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.